Plisy

Połączenie unikatowych projektów studentki mody, przedstawiającej się pod marką Verule oraz oryginalnego wnętrza cukierni Lukullus St.Tropez, prezentuje swojej w nowej fotograficznej realizacji. Znakiem rozpoznawczym kolekcji Selfish są plisy, które na połyskliwych ścianach cukierni w odcieniach zieleni, różu i złota nawiązują do inspiracji projektantki, czyli syren i ich mieniących się ogonów. 

 


Każdy ruch ciała tworzy nowe kombinacje i kompozycje form. Kobietę widzimy tu silną, nieodgadnioną, a nawet złowieszczą bądź zupełnie bez emocji. Geometryczne rytmy stylizacji delikatnie nawiązują do graficznego lokum w stylu lat 80 i 90, zaprojektowanego przez Aleksandrę Wasilkowską. Poprzez neony, odblaski,  metaliczne makijaże, błyszczące stylizacje, dziwne fryzury i dynamiczne pozy został pokazany zagadkowy świat femme fatale, spędzającej wieczór w niezwykłym miejscu. 

 

Sesja opublikowana w PUMP Magazine 

P H O T O : M o n i k a  P ł u s a 
S T Y L I S T : A g n i e s z k a  S z a t a n i a k 
F A S H I O N  D E S I G N E R: W e r o n i k a   S ł o b o d z i a n –  Verule 
M A K E U P : K l a u d i a  M a r k o w s k a 
H A I R   A R T I S T : A r s e n i y  T u r l i u k 
M O D E L : M a g d a   a t   X m a n a g e m e n t 
L O C A T I O N : L u k u l l u s  S t  T r o p e z , W a r s a w ( P o l a n d )
POMOC W ZNALEZIENIU LOKACJI I INSPIRACJI:
K a t a r z y n a  Ł ę c z y c k a